Podmienky ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť INMAL s.r.o sa sídlom ul.8 mája 25, 949 01 Nitra, Slovensko, IČO 44547757, e-mail obchod@mobilovna.sk, telefónne číslo +421 947 961 479.

Prevádzkujeme e- shop na webových stránkach www.mobilovna.sk

Pre poskytovanie našich služieb , predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s sa spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) („GDPR“)

 

  1. Spracovanie osobných údajov

 

  1. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formuláre

 

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktmi a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formuláre .

 

Z akého dôvodu ? Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb . Na základe akého právneho základu? Ide o spracovanie _ podľa článok 10 ods . 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy , resp. prevedenie opatrenia pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť . Ak by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzavretie zmluvy o dodaní nášho tovaru alebo poskytnutie našich služieb . Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať ? Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracovávať najdlhšie 1 rok od našej poslednej komunikácie .

 

  1. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Pokiaľ u nás nakúpite , budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zaistenie uzavretie zmluvy o poskytnutí nášho tovaru alebo služieb . Sú to hlavne fakturačné údaje: meno , priezvisko , adresa, e-mail, telefón . Z akého dôvodu ? Osobné údaje potrebujeme spracovávať , aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb . Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok . Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov ( hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií ai). Na základe akého právneho základu spracovávame osobné údaje? Ide o spracovanie _ podľa článok 10 ods . 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a či. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právne povinnosti. Ak by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s vami uzavrieť zmluvu o dodaní nášho tovaru alebo poskytnutie našich služieb . Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať ? Počas dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb a potom ……… od posledného poskytnutia takýchto služieb alebo dodanie tovaru.

 

  1. Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e- shopu . Sú to: prevádzkovateľ e- shopovej platformy Shoptet ( spoločnosť Shoptet as, sa sídlom Dvoreckého 628/8, Břevnov , 169 00, Praha 6, Česká republika, IČO: 289 35 675, zapísaná u Mestského súdu v Prahe , oddiel B5 vložka

 

 

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie .

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 

V našej spoločnosti nie /máme zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov . V našej spoločnosti nie / dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania . Ak by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese obchod@mobilovna.sk alebo zavolajte na tel. č . +421 947 961 479

  1. Používanie súborov cookies

ookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií , ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do vášho zariadenia . Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná. Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívne navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa . Dokážu tiež zabezpečiť , aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom . Na webových stránkach používame nasledujúce cookies : Nevyhnutné cookies : sú potrebné na prevádzku webových stránok , umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok . Táto kategória cookies nemožno zakázať . Analytické/ štatistické cookies : umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať , ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob , akým stránky fungujú , napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú . Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom . Reklamné cookies : používajú sa pre sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správania . Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom . Upozorňujeme, že tretie strany ( vrátane napr . poskytovateľov externých služieb ) môžu tiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach .

Používané súbory cookies :

Technický názov

Vydavateľ

Účel a popis cookies

Trvanie _

_ga

 

Google

Cookies nastavené službou Google Analytics vytvára štatistický identifikátor, ktorý generuje údaje o tom, ako sa internetová stránka používa

2 roky

_rok

Google

 Cookies nastavené službou Google Analytics slúži na rozlišovanie užívateľov .

1 deň

_ gat

Google

 Cookies nastavené službou Google Analytics slúži na obmedzenie počtu požiadaviek na server

1 deň

 

Ďalšia informácie o cookies a ich aktuálna zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov , najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov . Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv . cookie lište . Súbory cookies môžete tiež následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť , alebo si nastaviť používanie iba niektorých . Ďalšia informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch :

  1. Vaše práva v súvislosti sa spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie , aké Vaše osobné údaje spracovávame , vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť , prípadne požadovať obmedzenia spracovanie , môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov , požadovať nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť . Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku .

 

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne , máte právo podať sťažnosť Kontrolnému úradu , ktorým je v našej jurisdikciu , alebo sa obrátiť na súd .

 

Tieto zásady sú účinné od 01.11.2022